Nízkoenergetické vytápění domů

Firma je schopna ve spolupráci s odbornými firmami zajistit posouzení stupně energetické náročnosti provozu objektu a navrhnout, případně realizovat opatření k optimalizaci provozních nákladů, např. zateplení objektů, některé z forem tepelného čerpadla nebo solárního ohřevu TUV.

Práce pomocné stavební výroby

V rámci těchto prací zajišťuje firma zhotovování truhlářských výrobků a dalších činností spojených s použitím dřeva v objektech. Rovněž tak lze objednat nejrůznější práce z oborů elekterinstalace, topení, vody, nátěrů, tesařských, podlahářských, klempířských a pokrývačských prací. Firma je specializovaná i na obor stavebního zámečnictví.

Truhlářské práce

Plastové výrobky

Stavební zámečnictví

Technické pomoci ve výstavbě

Firma zajišťuje ve spolupráci s projekčními kancelářemi zpracování veškerých podkladů nutných pro realizaci investičních záměrů jako např. výkupy pozemků, zajištění územních rozhodnutí, zpracování projektů a začlenění do terénu s přípojkami, zajištění stavebního povolení a spolupráci na kolaudačním řízení.