Nízkoenergetické vytápění domů

Firma je schopna ve spolupráci s odbornými firmami zajistit posouzení stupně energetické náročnosti provozu objektu a navrhnout, případně realizovat opatření k optimalizaci provozních nákladů, např. zateplení objektů, některé z forem tepelného čerpadla nebo solárního ohřevu TUV.

Schéma solárního systému

schéma solárního systému

Tepelné čerpadla


Schéma: voda - voda

Schéma: země - voda - větrací vzduch

Schéma: země - voda - vrt