Technické pomoci ve výstavbě

Firma zajišťuje ve spolupráci s projekčními kancelářemi zpracování veškerých podkladů nutných pro realizaci investičních záměrů jako např. výkupy pozemků, zajištění územních rozhodnutí, zpracování projektů a začlenění do terénu s přípojkami, zajištění stavebního povolení a spolupráci na kolaudačním řízení.

projekt
projekt